Onze droom

Een platform voor en door gemeentelijke professionals waarop gemeenten en gemeentelijk professionals elkaar kunnen vinden om samen te werken aan een beter Nederland.

Wij geloven dat gemeenten de toekomst hebben

Dit jaar zien 355 gemeenten in Nederland weer allerlei uitdagingen op zich afkomen. Uitdagingen in bijvoorbeeld het sociaal domein, de openbare ruimte, duurzaamheid en rondom woningbouw. Gemeenten zijn cruciaal voor het laten slagen van allerlei opgaven rondom deze en andere thema’s. Samen met ruim 160.000 collega’s zetten wij ons dagelijks in om inwoners te helpen, bestuurders te ondersteunen om het algemeen belang te dienen.

Wij vinden het vreemd dat we veel van deze projecten en opgaven proberen op te lossen met een blik die is gericht binnen de grenzen van de eigen gemeente. Sommige uitdagingen worden zelfs 355 keer aangegaan.

Hoe gaaf zou het zijn als er geen grenzen meer zouden zijn, dat gemeentelijke professionals breder inzetbaar zouden zijn dan alleen binnen de eigen gemeente. Dat expertise, ervaring en energie rondom een opgave kan worden ingezet vanuit een andere gemeente, zonder dat de focus meteen ligt op de markt.

Wij geloven dat dit kan. Wij geloven dat gemeentelijke professionals en gemeenten klaar zijn voor de volgende stap. Deze stap is een stap over de gemeentegrenzen. Wij ervaren de afgelopen jaren een groeiend enthousiasme en een enorme energie bij gemeentelijke professionals om de gemeente op de kaart te zetten en om met maatschappelijke opgaven aan de slag te gaan. Zou het dan niet tof zijn als we elkaars energie kunnen inzetten. Hoe veel leuker wordt het werken voor gemeenten, als je de hele dag kan doen waar je energie van krijgt.

Dit kan bij degemeentevannu.nl !

Bouw jij met ons mee?

Wij zoeken voor degemeentevannu.nl, veranderaars, over de grenzen heen denkers, aanpakkers en vooral energiegevers. Mensen die met ons geloven dat expertise, ervaring en energie rond opgaven moet worden georganiseerd zonder zich aan gemeentegrenzen te houden. We geloven dat je over de grenzen heen moet stappen om met elkaar alle uitdagingen waar gemeenten voor staan aan te pakken.

Meld je aan op degemeentevannu.nl en breng deze beweging op gang.