Stichtse Vecht verlegt de grenzen, samen met degemeentevannu

Met als thema “Verleg je grenzen” heeft de gemeente Stichtse Vecht de handen ineen geslagen met degemeentevannu. Hiermee is Stichtse Vecht de eerste gemeente in de regio Utrecht en ook de eerste gemeente die het netwerk opengooit en beschikbaar stelt voor iedereen in Nederland. Wij spraken gemeentesecretaris Frank Halsema over dit initiatief om meer kennis en ervaring met elkaar te delen.

NB: Deze foto is gemaakt voor Corona

Frank Halsema, wat is jouw opdracht binnen Stichtse Vecht?

<< Na een lange tijd werkzaam te zijn geweest in de Finance hoek bij o.a. de gemeente Utrecht ben ik nu sinds een half jaar werkzaam bij gemeente Stichtse Vecht. Hier heb ik 3 opdrachten: 1. De werving van een nieuwe burgemeester en deze in positie brengen (dit is inmiddels gelukt), 2. Stichtse Vecht in de regio meer op de kaart zetten, getuige ook het thema voor 2020 ‘Verleg je grenzen’, en 3. een organisatieverandering teweeg brengen.

Daarnaast is door team Organisatie een organisatievisie opgesteld, met als belangrijke pijlers: hoe kunnen we onze kennis meer delen en hoe kunnen we in de regio meer personeel uitwisselen? Stichtse Vecht heeft met degemeentevannu de juiste partner gevonden om dit vraagstuk te beantwoorden. >>

Vertel eens wat meer over het thema “Verleg je grenzen”

<< Het thema “Verleg je grenzen” is erop gericht dat mensen meer naar buiten gaan, maar ook dat mensen meer naar binnen komen. Het werkt twee kanten op. Dat is voor iedereen anders. Voor sommigen betekent dat je scope breder maken, maar voor anderen is de scope juist te breed en moet je de scope juist beperken om meer focus aan te brengen.

Met de intrinsieke motivatie om de burger zo goed mogelijk van dienst te willen zijn bestaat vaak de neiging om alles te willen doen, terwijl het beter is om je te focussen op een aantal zaken en dat heel goed doen.

De uitdaging voor ons als organisatie is dat medewerkers kritisch naar zichzelf durven te kijken en te zien waar ze de touwtjes kunnen laten vieren of juist wat strakker aan moeten trekken. Maar ook om het gesprek aan te gaan met de relevante actoren in je omgeving, inclusief het bestuur. Dat is lastig, maar uiteindelijk wel nodig om de werkbalans te kunnen herstellen. >>

Bij degemeentevannu kan iedereen zijn eigen grenzen verleggen. The sky is the limit. Er is niemand die hier niet aan mee kan doen.

Maar hoe zorg je ervoor dat mensen de moed verzamelen om een volgende stap te zetten?

<< Hier is een taak weggelegd voor het management. Het is niet voor iedereen vanzelfsprekend om te herkennen waar je vastloopt, laat staan om een goede hulpvraag te stellen. De omgeving moet daarvoor ‘vruchtbaar’ zijn. Als manager of teamleider help je hierbij door jezelf kwetsbaar op te stellen en je eigen ervaringen te delen op dit gebied. Je haalt hierdoor angst weg bij mensen om naar buiten te stappen. Ook mensen het gevoel geven dat alles bespreekbaar mag worden gemaakt, helpt hieraan bij. >>

Wat spreekt je aan bij degemeentevannu?

<< Het initiatief van degemeentevannu deed me heel erg denken aan Kim Spinder. Met het initiatief ‘de deelstoel’ zorgde zij ervoor dat alle gemeenten in Nederland werkplekken met elkaar konden delen. Haar visie was dat de taken die ambtenaren uitvoeren voorop staat en dat de werkplekken die daarvoor nodig zijn ondergeschikt zijn en dus voor iedereen beschikbaar moeten zijn. Datzelfde principe zou je ook kunnen toepassen op het delen van hulpvragen en opgaves in gemeenteland en zelfs daarbuiten.

Grenzen verleggen moet van iedereen zijn. En bij degemeentevannu kan iedereen terecht. The sky is the limit. Of het nu een dagje meelopen is bij een gemeente, tijdelijk van baan ruilen of juist een opdracht doen bij een andere gemeente voor een aantal maanden. Iedereen heeft een eigen ambitieniveau en iedereen kan instappen waar hij/zij dat prettig vindt. Er is niemand die hier niet aan mee kan doen. >>

Hoe breng je mobiliteit op gang?

<< Innovatie begint vaak door een schakel uit een bestaande keten te halen, door het gevestigde systeem even wat op te schudden. Op die manier kun je een beweging op gang brengen, die niet altijd vloeiend verloopt, maar die er vaak wel voor zorgt dat er nieuwe mogelijkheden en kansen ontstaan.

Zo heb ik ooit mijn beste en meest ambitieuze financial uit de staf laten solliciteren op een functie in de lijn. Na wat intern gerommel is hij uiteindelijk aangenomen. Maar mij werd wel verweten: “Je hebt je beste man uitgegeven aan de lijn, je staat niet voor ons!” Daarop was mijn antwoord: “Nee, ik heb hem niet weggegeven aan de lijn, ik heb hem behouden voor de organisatie.” Een jaar later kwam de beste financial uit de lijn naar me toe en wilde graag solliciteren op een functie in de staf. Sindsdien is mobiliteit binnen het bedrijf normaal geworden.

Maar het is ook de mindset van mensen. Bij Stichtse Vecht heerst er weleens een collectief minderwaardigheidscomplex. Als er iemand weggaat hoor je mensen zeggen: “Logisch, die was ook heel goed.” Met andere woorden: als je niet weggaat ben je niet goed. Of als medewerkers terugkomen na een detacheringsklus van een jaar dan zijn de reacties vaak: “Oh je bent weer terug, het beviel zeker niet?” Of: “Ze willen je daar niet, het zal wel niet goed gegaan zijn…” Met andere woorden, de flexibele inzet van mensen, kennis en ervaring over gemeenten heen is iets waar mensen aan moeten wennen. >>

Hoe blijft Stichtse Vecht een aantrekkelijke werkgever?

<< Mooi om te zien is dat er energie ontstaat als mensen hun kennis en ervaring kunnen delen met anderen. Illustratief hiervoor was dat een rondje langs de afdelingen ervoor zorgde dat er 20 thema’s lagen waarop de gemeente Stichtse Vecht graag over wilde vertellen, gewoonweg omdat ze er trots op zijn. Deze zijn inmiddels beschikbaar op www.degemeentevannu.nl.

Maar ook vanuit het perspectief van bruikbare kennis en tools mist nog vaak het besef dat je als gemeente al hele goede dingen doet en zelfs voorop loopt. Bescheidenheid om naar buiten te treden is hierbij dus een remmende factor. Dat moet eruit.

Een goed voorbeeld is het Applicant Tracking System waar Stichtse Vecht al jarenlang mee werkt. Dit is een relatief simpel systeem om vacatures aan kandidaten te koppelen. Dit bleek in de regio vrij revolutionair te zijn en heel waardevol voor andere gemeenten om ook toe te passen.

Daarnaast herkent iedere gemeente die paar geniale en ijverige gemeentelijke professionals wel die de vrijheid hebben gekregen om zich te ontplooien tot expert op een bepaald vakgebied. Stel je voor hoe bevrijdend het kan voelen voor hen om hun expertise uit te kunnen dragen en om hun gedachtegoed gemeengoed te maken. >>

Waar zie jij nog kansen voor degemeentevannu?

<< Ik geloof in het initiatief, juist omdat het niemand uitsluit. Je bepaalt je eigen ambitieniveau. Een waardevolle toevoeging hierop kan een traineeship zijn die meerdere gemeenten met elkaar kunnen opstarten.

Eerder had de gemeente Utrecht de ambitie om een Financial Trainee programma op te zetten, maar het bleek al gauw dat Utrecht hiervoor te klein was. Daarop hebben de G4 gemeenten de handen ineen geslagen en samen een traineeship opgezet. Gedurende 2 jaar is een trainee werkzaam bij alle 4 de grote gemeenten en haalt hiermee automatisch relevante kennis op, maar laat deze ook weer achter. Een perfect voorbeeld van het verbinden van kennis en ervaring. Degemeentevannu zou dit perfect kunnen ondersteunen. Maar ook een projectmanagement bureau zou een oplossing kunnen zijn om de kritieke gaten bij gemeenten op te kunnen vullen. Het lijkt een beetje op initiatieven als de Puma’s en BRAM consultants in Brabant, waarbij ambitieuze ambtenaren gedeeltelijk op de payroll staan van overheidsorganisaties, maar ook gedeeltelijk hun eigen opdrachten doen in de regio. Een perfecte win-win. >>

Mensen en kennis delen

Geef een reactie