Is degemeentevannu onderdeel van de overheid?

Nee, het platform is een initiatief voor en door gemeentelijke professionals dat niet verbonden is aan een overheidsinstelling.

Comment on this FAQ