Zijn er als gemeente kosten verbonden aan deelname aan degemeentevannu?

Ja. We vragen van gemeenten die ons initiatief steunen een deelnemersbijdrage per jaar. Je zou het kunnen zien als een abonnement op dit platform. Wij brengen geen extra kosten in rekening voor het plaatsen van opdrachten of het matchen van kandidaten.

Deze jaarlijkse bijdrage proberen wij zo laag mogelijk te houden. De bijdrage wordt gebruikt om dit platform verder te ontwikkelen en om matches verder te stimuleren. We willen hiermee de komende jaren uitgroeien tot het grootste netwerk van gemeentelijke professionals van Nederland.

Mocht je al interesse hebben, meld je dan aan of neem contact met ons op. We willen hier nogmaals benadrukken dat wij er naar streven om met dit initiatief de kosten voor deelname voor gemeenten zo toegankelijk mogelijk te houden. Het inhuren van extern personeel is immers al kostbaar genoeg en het werven en selecteren voor tijdelijke klussen is kostbaar in geld en tijd. Met dit platform streven wij naar een toekomst waarin iedere gemeente zijn kosten kan verlagen, door de inzet van gemeentelijke professionals van collega gemeenten.

Comment on this FAQ